• Revize elektrických instalací, hromosvodů a elektrických spotřebičů.

Ceny za vypracování revizní zprávy jsou závislé na mnoha faktorech a není možné je jednoduše paušalizovat do nějakého ceníku. Je nutné si uvědomit, že cena revize elektroinstalace  se skládá z dopravy (osobní automobil), prohlídky rozváděčů, rozvodnic, identifikace prvků v nich osazených a ověření jejich vhodnosti, kontroly kabeláže, ověření výběru a instalace koncových prvku. atd.

Následuje měření izolačních odporů, přechodových odporů, impedance poruchových smyček , měření proudových chráničů atd.

Z výše uvedeného přibližného seznamu úkonů je patrné, že daleko rychleji a levněji proběhne revize přehledné a přístupní instalace, která je povedena odborně, a je možné při návštěvě RT předložit projektovou dokumentaci a další potřebné písemnosti. V případě nutnosti opakovaných návštěv RT, a pracného shánění chybějících písemností se revize prodražuje. Pro přiblížení je možné uvést několik příkladů.

Cena výchozí revize (u nové instalace) se pohybuje v těchto relacích:

  • Bytové jádro, rozvodnice do deseti prvků: 900 – 1100,- Kč
  • Rodinný domek: 1900 – 2300,- Kč

Výchozí revize hromosvodu (ochrany před bleskem a přepětím):

  • Rodinný domek ( 2 svody): 800 – 900,- Kč

Ceny revizí a kontrol elektrických spotřebičů během jejich  používání  prováděné dle ČSN 33 1600ed.2 jsou kalkulovány dle počtu revidovaných kusů, přístupnosti, nutnosti označování apod.

Přibližně lze vycházet z následujícího příkladu:

  • Počet spotřebičů do 50 kusů: 65,- Kč/kus
  • Počet spotřebičů do 100 kusů: 55,- Kč/kus

Počet nad 100 ks dle dohody.

Slevy z cen revizí elektroinstalací a hromosvodů:

Po předložení naší platné předchozí revizní zprávy sleva 15%.

Po předložení cizí platné revizní zprávy sleva 10%.

Přesnou kalkulaci provedení revize Vám rádi zdarma zpracujeme po vyplnění kontaktního formuláře.