• Revize elektrických instalací, hromosvodů a elektrických spotřebičů.
Na této stránce nabízíme ke stažení důležité dokumenty.
ČEZ: žádost o připojení elektrického zařízení
Stáhnout
ČEZ: žádost – smlouva o sdružených službách dodávky domácnost
Stáhnout
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení ze dne 21. dubna 2008
Stáhnout
Nařízení vlády kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ze dne 9. prosince 2002
Stáhnout
Stanovisko Institutu technické inspekce Praha (ITI) k revizím spotřebičů
Stáhnout
Stanovisko Státního úřadu inspekce práce (SUIP) k revizím spotřebičů
Stáhnout
Vyhláška č. 73/2010 Sbírky ze dne 15. března 2010
Stáhnout
Vyhláška č. 50/1978 sbírky ze dne 19. května 1978
Stáhnout
Zákon č. 174/1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Stáhnout
Vzor ES prohlášení
Stáhnout
Zákon 22 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ze dne 24. ledna 1997
Stáhnout