• Revize elektrických instalací, hromosvodů a elektrických spotřebičů.

Revize elektrických zařízení

Naše firma je držitelem příslušných osvědčení a oprávnění, na základě kterých můžeme provádět revizní a montážní činnosti na elektrických zařízeních v těchto resortech:
 • Objekty spadající pod technický dozor Institutu technické inspekce (ITI) a Státního úřadu inspekce práce (SÚIP)
 • Objekty spadající pod technický dozor vojenského sektoru – Ministerstva obrany (SOTD-MO)

Objekty třídy „A“

Jedná se o objekty, kde se nevyskytují nebezpečné látky mající vliv na výbušnost, a to jak z hlediska výbušnosti hořlavých plynů a par, ani z hlediska hořlavých prachů, které jsou taktéž za určitých podmínek výbušné. Těchto objektů (třídy „A“), kde jsou umístěny elektrické instalace je největší množství a dále jsou uvedeny jednotlivé příklady:

 • občanská bytová výstavba
 • rodinné domky, zahradní domky, garáže
 • zemědělské objekty
 • zdravotnické objekty (nemocnice, polikliniky, ordinace, a pod.)
 • průmyslové objekty (zpracování dřeva, kovů, plastů a pod.)
 • vojenské objekty, kanceláře sklady, dílny, garáže, hangáry

Objekty třídy „B“

Jedná se o objekty, kde se vyskytují nebezpečné látky mající vliv na výbušnost, a to jak z hlediska výbušnosti hořlavých plynů a par, tak i z hlediska hořlavých prachů, které jsou taktéž za určitých podmínek výbušné. Objekty  (třídy „B“), kde jsou umístěny elektrické instalace je největší množství v průmyslových oblastech , dále jsou uvedeny jednotlivé příklady:

 • benzínové a plynové čerpací stanice
 • plynové kotelny větších výkonů
 • mlýny a objekty se zpracováváním obilí
 • vojenské objekty
 • sklady výbušnin

 

Revize hromosvodů

Naše firma je držitelem příslušných Osvědčení a Oprávnění, na základě kterých můžeme provádět revizní činnost na  hromosvodech v těchto resortech:
 • Objekty spadající pod technický dozor Institutu technické inspekce (ITI) a Státního úřadu inspekce    práce (SÚIP)
 • Objekty spadající pod technický dozor vojenského sektoru – Ministerstva obrany (SOTD-MO)

Objekty třídy „A“

Jedná se o objekty, kde se nevyskytují nebezpečné látky mající vliv na výbušnost, a to jak z hlediska výbušnosti hořlavých plynů a par, ani z hlediska hořlavých prachů, které jsou taktéž za určitých podmínek výbušné. Těchto objektů (třídy „A“), kde jsou umístěny elektrické instalace je největší množství a dále jsou uvedeny jednotlivé příklady:

 • občanská bytová výstavba
 • rodinné domky, zahradní domky, garáže
 • zemědělské objekty
 • zdravotnické objekty (nemocnice, polikliniky, ordinace, a pod.)
 • průmyslové objekty (zpracování dřeva, kovů, plastů a pod.)
 • vojenské objekty, kanceláře sklady, dílny, garáže, hangáry

Objekty třídy „B“

Jedná se o objekty, kde se vyskytují nebezpečné látky mající vliv na výbušnost, a to jak z hlediska výbušnosti hořlavých plynů a par, tak i z hlediska hořlavých prachů, které jsou taktéž za určitých podmínek výbušné. Objekty  (třídy „B“), kde jsou umístěny elektrické instalace je největší množství v průmyslových oblastech , dále jsou uvedeny jednotlivé příklady:

 • benzínové a plynové čerpací stanice
 • plynové kotelny větších výkonů
 • mlýny a objekty se zpracováváním obilí
 • vojenské objekty
 • sklady výbušnin

 

Revize pracovních strojů

Naše firma je držitelem osvědčení a oprávnění, na základě kterých můžeme provádět montážní a revizní činnost na elektrickém zařízení strojů.

Jedná se o výchozí revize na stroje montované z několika částí na místě u zákazníka, nebo na napájecí a obslužné elektro instalace. Dále pravidelné revize elekrického vybavení strojů uvedených dále v příkladu.

 • Dílenská výroba  soustruhy, frézy stojanové vrtačky, lisy, kotoučové pily, hoblovky
 • Průmyslová výroba, CNC stroje, celé výrobní linky.

 

Revize nářadí a spotřebičů

Naše firma je držitelem  osvědčení a oprávnění, na základě kterých můžeme provádět  revizní činnost a kontroly elektrických spotřebičů a prodlužovacích přívodů.

Jedná se opakované kontroly a revize ručního nářadí, nepřipevněných spotřebičů a prodlužovacích přívodů v termínech dle ČSN33 1600ed.2 uvedených na příkladu.

 • Dílenská výroba – ruční vrtačky, úhlové brusky, ruční hoblíky a frézky
 • Kuchyně (příprava pokrmů) – ručí mixéry, mikrovlnné trouby, lednice
 • Kanceláře, školy, počítače, monitory, projektory

Lhůty revizí dle ČSN33 1600ed.2

Přehledová tabulka lhůt revizí

 

Revize svařovacích zdrojů

Naše firma je držitelem  osvědčení a oprávnění, na základě kterých můžeme provádět  revizní činnost svařovacích zdrojů dle ČSN EN60974-4.

Jedná se o opakované kontroly elektrické bezpečnosti svařovacích zdrojů určených pro ruční obloukové svařování. Jako příklad je možno uvést.

 • Zdroje pro svařování obalenou elektrodou, zdroje MIG, MAG, apod.

 

Určování prostředí (vnějších vlivů)

Naše firma je držitelem  osvědčení a oprávnění, na základě kterých můžeme provádět určování vnějších vlivů a následně vypracovat protokol.

Určování vnějších vlivů (prostředí), bylo do nedávné doby opomíjeno až ignorováno. Přitom určit v jakém prostředí bude elektrická instalace pracovat je klíčové jak z hlediska bezpečnosti osob, tak z hlediska spolehlivosti instalace. Dle určeného prostředí se následně volí vhodné prvky elektrické instalace a optimalizuje jejich umístění.

 

Další služby

 • Kusové zkoušky rozváděčů a rozvodnic včetně vypracování protokolu o kusové zkoušce.
 • Vypracování provozně bezpečnostního předpisu.
 • Vypracování analýzy rizik.
 • Návrh ES prohlášení o shodě.
 • Měření antistatických podlah.
 • Měření intenzity osvětlení.
 • Provádíme školení a zkoušky pracovníků dle vyhlášky 50/1978Sb.
Zde si můžete stáhnout náš propagační leták (v pdf)
Stáhnout