• Revize elektrických instalací, hromosvodů a elektrických spotřebičů.

Naše oprávnění & osvědčení

Naše firma vlastní oprávnění TIČR k provádění montáží, oprav a revizí vyhrazených elektrických zařízení a hromosvodů v objektech třídy A a B. Kopii oprávnění je možné stáhnout v PDF verzi zde.

V roce 2012 jsme se stali držiteli oprávnění Českého Báňského úřadu k provádění montáží, oprav a revizí vyhrazených elektrických zařízení a hromosvodů spadajících do resortu ČBÚ. Kopii oprávnění je možné stáhnout v PDF verzi zde.

Naše firma se stala držitelem oprávnění SOTD Ministerstva Obrany pro provádění montáží, oprav a revizí elektrických zařízení a hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Kopii aktuálního oprávnění je možné stáhnout v PDF verzi zde.

Od ledna 2020 naše firma opět získala osvědčení TIČR k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení. Kopii osvědčení je možné stáhnout v PDF verzi zde.

V roce 2019 získala naše firma osvědčení (§6, §8 a §10) k odborné způsobilosti v elektrotechnice. Kopii osvědčení je možné stáhnout v PDF verzi zde.

Od srpna 2017 naše firma získala osvědčení Českého Báňského úřadu k odborné způsobilosti k revizím a zkouškám elektrických zařízení. Kopii osvědčení je možné stáhnout v PDF verzi zde.